Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları

Üyelik AvantajlarıTarihçe

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası’nın Üyelerine Sunduğu Hizmetler

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası’na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

• İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınai bir çok konuda bilgi alabilme,
• Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
• Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi,
• İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
• Fuarlarda Odamız standları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,
• Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkanlarını çeşitlendirme,
• Odamız yayınlarından faydalanma (Odamızın aylık gazetesi Merzifon Ticaret isteyen üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir),
• Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Dokümantasyon Merkezinden yararlanma,
• Avrupa Birliği Bilgi Bürosunun Hizmetlerinden faydalanma,
• İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) İl Temsilciliği aracılığı ile İGEME’nin yayınlarından ve hizmetlerinden faydalanma,
• Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmalarının TIR karnesi işlemlerinin yürütülmesi,
• Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
• ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması,
• Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
• İhracatta kullanılan belgelerden menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
• İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,
• Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
• İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,
• İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
• Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
• Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
• İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
• Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,
• Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
• Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
• Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
• Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
• Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı ve seminerler düzenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üyelere duyurma ve katılımı teşvik etme,
• Ücretsiz olarak üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
• Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
• Her yıl geleneksel olarak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi,